เที่ยวไต้หวัน
วีซ่าไต้หวัน

วีซ่าไต้หวัน taiwan visa

ชาวต่างชาติ วีซ่าไต้หวัน ที่ต้องการเดินทางเข้าไต้หวันจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง taiwan visa และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

ทั้งนี้คนไทยสามารถเข้าประเทศไต้หวันได้ 14 วัน โดยไม่ต้องทำวีซ่า ฟรีวีซ่าไต้หวัน และทางประเทศไต้หวันได้ขยายมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับคนไทย 14 วัน จนถึง 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งต้องกรอกใบขาเข้าก่อนผ่านเข้าต.ม. ไต้หวัน รูป วีซ่า ไต้หวัน หรือสามารถกรอกทางออนไลน์ได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง โดยไม่ต้องปริ้นท์ออกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้

ประเภทของวีซ่าไต้หวัน

วีซ่าไต้หวัน

ประเภทของ วีซ่าไต้หวัน หรือที่มักเรียกกันว่าสาธารณรัฐจีน (ROC) มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ไปไต้หวันต้องขอวีซ่าไหม ต่อไปนี้เป็นประเภทวีซ่าทั่วไป

 1. Resident Visa for Study : หากคุณเป็นนักเรียนที่วางแผนจะเรียนที่ไต้หวัน คุณอาจจำเป็นต้องมี Resident Visa ในการได้รับวีซ่านี้ คุณต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็น ซึ่งโดยทั่วไปสถาบันการศึกษาจะจัดเตรียมไว้ให้
 2. วีซ่าท่องเที่ยวเข้าครั้งเดียวและหลายครั้ง : วีซ่าไต้หวัน นักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับวีซ่าเข้าครั้งเดียวจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700 บาทไทย ใต้หวันวีย้อนหลัง และจะใช้เวลาประมาณ 3 วันในการดำเนินการ
 3. วีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ : หากคุณตั้งใจจะเดินทางมาไต้หวันเพื่อทำธุรกิจ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าธุรกิจได้ รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่านี้สามารถขอรับได้จากสถานทูตหรือสถานกงสุล ROC ในประเทศของคุณ
 4. วีซ่าแต่งงาน :  วีซ่าไต้หวัน หากคุณวางแผนที่จะแต่งงานกับชาวไต้หวัน คุณอาจจำเป็นต้องมีวีซ่าเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้ ข้อกำหนดและรายละเอียดแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุล ROC เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด
 5. วีซ่าทำงาน : สำหรับผู้ที่หางานในไต้หวัน มีวีซ่าทำงานให้เลือก ข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าทำงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ไต้หวัน ต้องขอวีซ่าไหม  สถานการณ์เฉพาะของคุณและประเภทของงานที่คุณตั้งใจจะทำ

โปรดทราบว่าข้อกำหนดและกฎระเบียบของ วีซ่าไต้หวัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุล ROC ในประเทศของคุณ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถานทูตหรือสถานกงสุล ROC ไต้หวันวีซ่า  เพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับประเภทวีซ่า ขั้นตอนการสมัคร และค่าธรรมเนียม

การยื่นขอ วีซ่าไต้หวัน

วีซ่าไต้หวัน
 1. แบบ ฟอร์ม วีซ่า ไต้หวัน ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 1. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. หลักฐานการทำงาน
 • สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการใช้หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
 • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ เอกสาร วีซ่า ไต้หวัน  รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
 1. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
 • หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 • ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา
 1. หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
 5. โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทางท่องเที่ยว

เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

การมาทำธุรกิจในไต้หวัน

 • จดหมายชี้แจง ขอ วีซ่า ไต้หวัน ไม่ ผ่าน รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
 • จดหมายเชิญจากไต้หวัน
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ
 • ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ

Credit : reviewstaiwan.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : taipei 101