เที่ยวไต้หวัน
ธงชาติไต้หวัน

ธงชาติไต้หวัน ความสำคัญและประวัติ

ไต้หวัน (Taiwan) คือหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก บนเกาะไต้หวัน รวมถึงหลายเกาะเล็ก ๆ รอบ ๆ ทะเลจีนใต้ ธงชาติไต้หวัน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประชาชนไต้หวัน.เราจะสำรวจความหมายของ ธงประเทศไต้หวัน รวมถึงประวัติและสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ธงชาติไต้หวัน

ธงชาติไต้หวัน ธงไต้หวันใหม่ มีสีแดงและขาวเป็นสีหลัก โดยมีตราประจำชาติอยู่ที่มุมซ้ายบนของธง ประจำชาตินี้ถูกเรียกร้องว่าเป็น “ธงสามฟาก” หรือ “ธงสามมุม” ซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติไต้หวันที่ประกอบด้วย

สายน้ำสีแดง (Red Earth) : แทนการอุปถัมภ์ของชาติไต้หวัน

สายน้ำสีขาว (Blue Sky) : แทนสันติภาพและความเท่าเทียม

สายน้ำสีเขียว (Golden Sunshine) : แทนความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน

星星 (White Sun on Blue Field) : ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไทเปหนึ่ง โดยมีสีขาวอยู่ในส่วนบน และมีสีเขียวอยู่ในส่วนล่าง

การออกแบบของธงชาติไต้หวันถือเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญและมีความหลากหลายในการตีความ

ธงชาติไต้หวัน

ความหมายของ ธงชาติไต้หวัน

ธง ประเทศ ไต้หวัน (Flag of Taiwan) มีความหมายที่สำคัญและแสดงตัวตนของประเทศไต้หวัน ธงนี้มีสีแดงขาวและฟ้า ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

สีแดง (Red): สีแดงแทนการสุดยอดและความตั้งหงายของชาติไต้หวัน สีนี้เชื่อมโยงกับความหนึ่งในการปกครองและความเชื่อมโยงกับประชาชน

สีขาว (White): สีขาวแทนความบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ในการปกครอง สีนี้ยังแสดงถึงความธรรมและการรักษาความสมดุลในสังคม

สีฟ้า (Blue): สีฟ้าแทนเสรีภาพและความประชาธิปไตย สีนี้ยังแสดงถึงท้องฟ้าและมหาสมุทรที่รักษาความเป็นเกาะของไต้หวัน

ในธงยังมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ อีกด้วย เช่น รูปพรรณนาดำตรงกลาง ที่แทนความประสงค์ที่จะก้าวไปข้างหน้าและก้าวทันโอกาส ธงชาติไต้หวันมีความสวยงามและสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงสำหรับประชาชนไต้หวันประวัติของ ธงชาติไต้หวัน

คนไต้หวันถือสัญชาติอะไร?

คนไต้หวันถือสัญชาติไต้หวัน (Republic of China) ซึ่งเป็นชื่อประเทศทางการเมื่อประเทศไต้หวันก่อตั้งขึ้นในปี 1949 หลังจากสงครามล้างแค้นในจีน ธงชาติจีน ทั้งนี้เนื่องจากการขัดแย้งระหว่างคำนิยมจีนและคำนิยมไต้หวัน เรามักจะพบการอ้างถึงประเทศไต้หวันด้วยนาม “ไต้หวัน” แต่การถือสัญชาติจะเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการเป็นประชาชนของ Republic of China (ROC)

การถือสัญชาติไต้หวันรวมถึงการเป็นพลเมืองของ ROC ซึ่งมีระบบประชาธิปไตยแบบรัฐบาลสหพันธรัฐ (Unitary State) โดยมีระบบการปกครองที่แยกย้ายระหว่างภูมิภาคส่วนใหญ่ (Mainland Area) และไต้หวัน ภูมิภาคส่วนใหญ่รวมถึงเกาะติวาน พร้อมทั้งเกาะจากิมะ หมู่เกาะเปล่าๆ และเกาะสปราทลี

การถือสัญชาติและความเป็นพลเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายและระบบการลงทะเบียนที่ไต้หวันกำหนด บุคคลที่มีสิทธิ์ถือสัญชาติไต้หวันจะต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

ธงชาติไต้หวัน และ ความแตกต่างทางการเมือง

ธง ใต้หวัน คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นไต้หวันและความเสรีภาพ. การถือสัญชาตินี้หมายถึงการแสดงความภาคภูมิใจในประเทศและประชากร

นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่าง ประเทศไต้หวัน และ ธงจีน ในด้านการเมือง,เศรษฐกิจ,และสังคมก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรให้ความสนใจ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธงชาติประเทศไต้หวัน และความแตกต่างทางการเมืองระหว่างประเทศไต้หวัน และ จีน ธง ความน่าเชื่อถือ

Credit : reviewstaiwan.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : วีซ่าไต้หวัน